Dodávame a montujeme:

  • kotle na biomasu
  • kompostovacie reaktory (fermentory)
  • chladiče
  • technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.Chladiace zariadenie

Chladiace zariadenie

Chladič je určený na ochladzovanie veľkých chovných hál alebo skladových priestorov.

Vysoký výkon, nízka spotreba elektrickej energie.