Technológie pre živočíšnu výrobu

Technológie pre živočíšnu výrobu

Zabezpečíme širokú škálu technologických zariadení na kŕmenie, ustajnenie, odstraňovanie hnoja a vetranie pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.

Dodávame a montujeme: