Dodávame a montujeme kotle na biomasu, kompostovacie reaktory (fermentory), chladiče a technológie pre živočíšnu výrobu.

Zabezpečíme zákazkovú zámočnícku výrobu a zváranie plastov.

Akcia: ZĽAVA 40%

na elektrický výhrevný rošt pre ciciaky

Teplovodný výhrevný rošt


Chladiace zariadenie

Chladiace zariadenie

Chladič je určený na ochladzovanie veľkých chovných hál alebo skladových priestorov.

Vysoký výkon, nízka spotreba elektrickej energie.