O našej firme

AGROSLUŽBA je obchodno-výrobná firma so zameraním na dodávku a montáž kotlov na biomasu, kompostovacích reaktorov (fermentorov), chladiacich zariadení a technologických zariadení pre živočíšnu výrobu.

Naša firma funguje od roku 1995 a hneď od založenia stavala na dlhoročných skúsenostiach jej zakladateľa v poľnohospodárskom sektore slovenského trhu.

Medzi našich klientov patria najmä poľnohospodárske družstvá, liaharenské podniky a chovné stanice po celom Slovensku.

Nami realizované projekty sú vyznačené na nasledujúcej mapke:

Agroslužba - realizované projekty na Slovensku

Pri návrhoch riešení kladieme dôraz na kvalitu dodávaných zariadení za rozumnú cenu a návratnosť vstupnej investície našich klientov.

Popri nízkej obstarávacej cene je vysoká návratnosť investície a bezproblémová prevádzka kľúčom k úspechu.