Kompostovacie reaktory (Fermentory)

Kompostovací reaktor

Kompostovací reaktor je súčasťou kompletnej kompostovacej linky pre spracovanie odpadu triedy III.

Kompostér je celokovové zariadenie kontajnerového typu s lineárnym posunom kompostovanej hmoty. Posun kompostovaného materiálu je zabezpečený buď tlačným štítom alebo pohyblivým dnom.

Celý kompostovací reaktor je tepelne izolovaný, aby sa zabezpečili optimálne teplotné podmienky pre úplny bakteriálny rozklad kompostovaného organického materiálu.

Spracovanie organického odpadu kompostovaním je veľmi výhodné, pretože návratnosť vstupnej investície je rýchla. Kompostovanie výrazne zníži náklady na prepravu odpadu a následné kafilerické spracovanie.

Ďalšou výhodou spracovania odpadu kompostovaním sú nízke prevádzkové náklady a minimálne nároky na obsluhu celej kompostovacej linky.

Biohumus, ktorý sa pri kompostovaní produkuje je vhodný na hnojenie pôdy mimo potravinového reťazca. Biohumus môžete využiť na hnojenie okrasných rastlín, drevín alebo trávnatých plôch.