Kotle na biomasu

Kotol na biomasu

Kotol na spaľovanie biomasy je súčasťou linky na výrobu teplej vody pre vykurovanie objektov a sušenie.

Prevádzkovým médiom je voda s pracovnou teplotou do 100°C a pracovným pretlakom do 0,25 MPa.

Kotol na biomasu je oceľovej zváranej konštrukcie a má dve hlavné časti: ohnisko a výmeník, ktorý je umiestnený na ohnisku.

Kotol je osadený troma dverami: horné slúžia na čistenie rúrok výmenníka, stredné sú na zakúrenie v kotli a spodné slúžia na vyberanie popola z ohniska kotla.

Kotol je trojťahový. Spaliny prechádzajú spodnou časťou výmenníka do prvej časti rúrok výmenníka. Spaliny ďalej prejdu do medzipriestoru, potom do druhej časti rúrkového výmenníka a dymovodom sú odsávané cez odlučovač tuhých častíc do komína. Palivo je do ohniska kotla privádzané zo zásobníka paliva závitovým dopravníkom.

Výmenník je zvarený z oceľových kotlových plechov. Plášť výmenníka je izolovaný minerálnou vlnou. Plášť kotla je povrchovo upravený farbou.

Odvod teplej vody sa nachádza vo vrchnej časti kotla. Prívod vody do kotla je v spodnej časti telesa výmenníka. Elektrický rozvádzač sa montuje mimo kotla na stenu kotolne.

Zariadenie sa vyrába v štyroch veľkostiach: 100kW, 150kW, 200kW a 300kW.


Technické údaje kotlov na biomasu

100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
Dĺžka zariadenia 1270 1400 1444 1680
Šírka zariadenia 850 850 1087 1182
Výška ohniska 550 580 600 600
Výška kotla 1250 1300 1580 1729
Celková výška zariadenia 1750 1880 2180 2329
Svetlosť vstupu vody DN 65 DN 65 DN 80 DN 100
Svetlosť výstupu vody DN 65 DN 65 DN 80 DN 100
Počet vrchných rúr 11 12 21 24
Počet spodných rúr 11 13 23 26
Priemer vstupu paliva 150 ÷ 200 150 ÷ 200 150 ÷ 200 150 ÷ 200
Výhrevná plocha [m2] 6,2 9,4 14,4 18,0
Maximálny pretlak vody [MPa] 0,25 0,25 0,25 0,25
Skúšobný pretlak [MPa] 0,40 0,40 0,40 0,40
Objem vody [l] 400 550 880 1280
Celková hmotnosť [kg] 1775 1870 2010 2250

Elektrické zariadenie kotlov na biomasu

Elektrické zariadenie pozostáva z prvkov umiestnených v rozvádzači a mimo rozvádzača. V rozvádzači je riadiaci systém s ovládacím terminálom, istiace a spínacie prístroje. Mimo rozvádzača sú elektromotory: ventilátor a dopravník paliva.

Z rozvádzača je možné pripojiť aj motor ventilátora pre predsušenie s výkonom 2,2 kW. Okrem toho sú na kotli mimo rozvádzača snímače teplôt a bezpečnostný termostat.


Schéma vykurovacej linky s kotlom na biomasu

Schéma vykurovacej linky s kotlom na biomasu
 1. Kotol na spaľovanie biomasy
 2. Predzásobník paliva
 3. Expanzná nádoba
 4. Rozdelovač
 5. Zberač
 6. Odlučovač tuhých častíc
 7. Zberná nádoba odlučovača
 1. Odťahový dymový ventilátor
 2. Dymovod
 3. Komín
 4. Závitový dopravník paliva do kotla
 5. Závitový dopravník
 6. Vonkajší zásobník paliva