Chladiace zariadenia

Chladiace zariadenia

Chladiaca jednotka je určená na ochladzovanie privádzaného vzduchu do ustajňovacích priestorov v chovoch králikov, hydiny, prasiat a hovädzieho dobytka.

Chladiace zariadenie dokáže znížiť teplotu privádzaného vzduchu o 3-10 °C v závislosti na vlhkosti privádzaného vzduchu.

Chladiaca jednotka je energeticky nenáročná. Spotreba elektrickej energie na ochladzovanie je max. 2 kW/24h.

Chladiacu jednotku dodávame v aktívnom (s ventilátorom) alebo v pasívnom prevedení.

Výkon ventilátora pri aktívnom prevedení chladiacej jednotky je od 6 600 do 43 000 m3 za hodinu.

Základné rozmery: 1.0x1.0m, 2.0x1.0m, 2.0x2.0 m.

Chladiacu jednotku je možné vybaviť regulátorom otáčok ventilátora, resp. zosúladiť činnosť jednotky s existujúcou vzduchotechnikou.